Thẻ

, , ,

1. With UI elements, don’t change the scale, just change the width and heigh!
(Because: When you change the scale, you just make it bigger and the resolution doesn’t change at all!)

2. Sometimes the Start function doesn’t execute first, it will happens when you create an object at runtime, and you call the other function right after Instantiate command.

3. Không nên gán 1 gameobject đang bị deactive vào 1 variable ở ngoài Inspector

4. Dạo này unity rất dở hơi, cứ vào chỉnh sửa các thứ ngoài giao diện là lại đâm ra lỗi, đặc biệt là những cái đang để deactive

5. Sử dụng mask cần có image, content chỉ cần là con của nó là được

6. Hệ thống hiển thị content mới trong UI
layout

7. Một số lưu ý khi cài đặt object
1. Bất kỳ đối tượng nào chuyển động thì đều phải nhét rigidbody vào