Link video hướng dẫn: https://www.youtube.com/watch?v=NUxwmEe7gW4
Doccument : http://www.cocos2d-x.org/wiki/How_to_Start_A_New_Cocos2D-X_Game
Runtime Requirements
Android 2.3+
iOS 5.0+
OS X 10.7+
Windows 7+
Ubuntu 12.04+
Cocos2d-x v3.0+
Software Requirements
Xcode 4.6 (for iOS or Mac)
gcc 4.7 for Linux or Android. For Android ndk-r9 or newer is required.
Visual Studio 2012 (for Windows)
Python 2.7.5

Một số cái cần thêm
ANT: http://ant.apache.org/bindownload.cgi
Một số path cần thiết lập
python: Nhét đường dẫn của thư mục python27 và file python.exe trong đó vào path trong system variable.

==> Cũng không có gì phức tạp, với bản Cocos mới nó sẽ yêu cầu ta nhập những System Variable còn thiếu vào đó là được!
Cài đặt thành công nếu nó báo khởi động lại terminal hoặc restart lại máy tính!

Advertisements