Thẻ

,

Thi thoảng ta cần phải làm việc với cmd hoặc đơn giản là muốn nghịch linh tinh thử vài dòng lệnh giống như trên các dòng linux khác!

1. Các lệnh chuyển thư mục
– Ra thư mục ngay phía ngoài

cd..

– Ra thư mục gốc

cd\

– Chuyển sang thư mục khác:

cd/d "link"

– Chuyển sang ổ đĩa khác

 ten_o : 

– Vào thư mục con

cd ten_thu_muc

– Xem nội dung bên trong của thư mục

dir 

Tham khảo:
[1] http://www.7tutorials.com/command-prompt-how-use-basic-commands
[2] Tra cứu: http://ss64.com/nt/

Advertisements