Một quân đội mạnh, nó bắt đầu từ tính kỷ luật. Học tập, làm việc để đạt kết quả tốt, nó cũng cần bắt đầu từ sự nghiêm túc và tập trung.

Kevil La – Gameloft

Advertisements