Thẻ

,

Bước 1: Tạo file GameScene.cpp và GameScene.h
Bước 2:

Advertisements