Khoảng thời gian chúng ta học được nhiều nhất theo cá nhân tôi đó là khoảng thời gian trước lúc chúng ta thất bại!
Khoảng thời gian này ta bắt đầu nhận ra những sai lầm của mình và cũng có nhứng ý tưởng cho lần sau!
Tại sao không phải là lúc sau khi thất bại!
Lúc này chúng ta chỉ có thể nhận ra được sai lầm của mình nhưng ko suy nghĩ được gì cho lần tiếp theo cả!

Vì vậy trước lúc thất bại sẽ có những ý tưởng hay đến!
Nhanh chóng chớp lấy cơ hội và ghi nó ra giấy!
Có thể đấy chính là huy chương vàng kỳ sau của bạn!