– Kỹ thuật là cách mà chúng ta xử lý 1 vấn đề nhỏ (một phần của bài toán lớn)!
– Thuật toán : Là cái solution cho 1 dạng bài toán cụ thể!

=> Có thể coi Thuật toán là trường hợp đặc biệt của một kỹ thuật, khi kỹ thuật đó chỉ áp dụng cho một số bài cụ thể, với yêu cầu xác định! Còn kỹ thật là cái mà có thể được sử dụng linh hoạt trong nhiều thuật toán, bài toán khác nhau!

– Thuật toán thường đi liền với sơ đồ khối với các bước rõ ràng mà ta cần làm theo!
– Kỹ thuật chỉ là cách vận dụng khéo léo các câu lệnh, để tối ưu trong quá trình thực thi, có thể tùy trỉnh sao cho phù hợp.

Ví dụ:
– Kỹ thuật xử lý bit, đánh dấu mảng
– Thuật toán sàng snt

Advertisements