Thẻ

Cách thứ nhất có thể dùng CN Controls package!
(Nhưng cái này có một vấn đề là có vẻ như nó không dùng được trên Windows Phone)

Cách thứ 2 là tự custom lại 1 cái!

Trước tiên ta cần xác định những vấn đề xử lý khi làm joystick!
1. Bắt điểm chạm vào joystick
2. Phân biệt điểm chạm vào joystick và điểm chạm và màn hình
3. Di chuyển joystick sao cho khi tay ra ngoài, joystick vẫn điều khiển được đúng!

(Nói chung là mô phỏng sao cho đúng với CN controls)

Bước 1: Bắt được figer id
Do có khả năng có nhiều touch trên màn hình, do vậy ta cần bắt cái id của touch nằm ở phí trong joystick và từ sau ta sẽ bám theo di chuyển của nó!

Advertisements