Được:
– Đã chia ra thành các tầng
– Phân chi dụng cụ cho các tầng

Chưa được:
– Một số dụng cụ bị thiếu và hiếm: gậy quét mạng nhện, gậy lau sàn
– Nên để cô nghiệm thi sẽ tốt hơn
– Cần nói rõ là trưởng tầng là ai để dễ quản lý

Advertisements