Thẻ

, , ,

Generic

Tương tự như Class, trong delegate ta cũng có cơ chế sử dụng generic type!

Advertisements