1. Luôn cập nhật lên git (đề phòng trường hợp máy hỏng mất dữ liệu, đồng thời linh động trong việc quản lý source).

2. Luôn ghi document cẩn thận (để về sau đọc lại còn hiểu mình viết gì!).
Luôn tạo file README.txt để nắm sơ qua về tình hình project.

3. Không bao giờ được copy thành nhiều phiên bản project (ko cần vì sử dụng source control rồi!)
Nếu có copy thì cũng phải ghi rõ phiên bản và sự khác biệt của phiên bản đó!

4. Nếu có nhiều dự án nhỏ trong 1 dự án to thì nhét hết vào 1 solution

5. Trong dự án to thường có nhiều class sử dụng nhiều lần, cần tách ra làm 1 library riêng biệt (kiểu portable trong universal) để dễ dàng tham chiếu đến các project khác!

Advertisements