Nếu background mà ko có gì đặc biệt chỉ là 1 cái ảnh lặp đi lặp lại và ko tương tác gì thì cách nhanh và tiện nhất (áp đụng được cả paralax) đó là sử dụng lặp texture với object 3d.

– Ảnh nền được cài đặt với thông số như sau
+ texture type = Texture, Wrapmode=Repeat;

– Kéo vào 1 Quad để làm background và tạo ra material
+ Trong phần shader chọn Unlit/Transparen

– Code để lặp lại background
renderer.material.mainTextureOffset = new Vector2(time * speed, 0);

Advertisements